image

Personvern

1. IDENTIFIKASJON AV ANSVAR FOR· Navn: PAUL STRICKER, S.A. (Heretter referert til som Stricker)

· Hovedkontor: Núcleo Industrial de Murtede, Lote 5, 3060-372, Murtede

· NIPC: 501888640

· Telefon: 231209980

· E-post: dpo@stricker.pt

• Ansvarlig for Data bestyttelse: Ricardo Pena dpo@stricker.pt2. INFORMASJON OG SAMTYKKE


Lov om beskyttelse av personopplysninger (lov 67/98 fra 26. oktober, videre "LPDP") og den generelle databeskyttelsesforordningen (Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016, heretter "RGPD") sikrer beskyttelse av enkeltpersoner når de behandler personopplysninger og den frie bevegelsen av slike data. "Personopplysninger" betyr all informasjon, uansett karakter og uavhengig av deres støtte, inkludert lyd og bilde, relatert til en identifisert eller identifiserbar person, slik at beskyttelsen ikke dekker data fra en gruppe mennesker. Det anses som en ubestemmelig person, en person som kan identifiseres direkte eller indirekte, spesielt med henvisning til et identifikasjonsnummer eller en eller flere spesifikke elementer i hans fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet (for eksempel navnet hans assosiert med telefonnummeret eller e-postadresse).

 

Ved å akseptere denne personvernerklæringen, gir du ditt informerte, uttrykkelige, frivillige og entydige samtykke til personopplysningene gitt via https://www.stricker-europe.com/ nettstedet som blir inkludert i en databehandling av STRICKER under LPDP og RGPD angående både organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak.

 

Når personopplysninger samles inn gjennom det "nye bruker" -skjemaet eller andre skjemaer som har tilknytning til nettstedaktivitet, vil brukeren måtte fylle ut minst elementene som er merket med en stjerne, fordi hvis disse dataene som anses nødvendige ikke er gitt, vil STRICKER ikke kunne godta eller administrere webtjenesten eller forespørselen du ber om.

 

3. FORMÅLET TIL BEHANDLING AV PERSONLIG

 

Personopplysningene vi behandler gjennom det identifiserte nettstedet vil bare bli brukt til følgende formål:

a) svare på forespørsler om kontakt og / eller informasjon sendt via skjemaet som er tilgjengelig på nettstedet eller via Linkedin eller Facebook;

b) utvikle aktiviteter av organisatorisk, administrativ, økonomisk og regnskapsmessig art, for eksempel intern organisasjonsvirksomhet og funksjonelle aktiviteter for å oppfylle kontraktsmessige og kontraktsmessige forpliktelser;

c) klagebehandling;

d) med jevne mellomrom sende kommersiell kommunikasjon med nyheter og informasjon om våre tjenester eller kampanjer;

e) markedsanalyse og forskning (markedsundersøkelser);

f) verifisere, vedlikeholde og utvikle systemer og statistiske analyser;

g) juridiske forpliktelser, i henhold til gjeldende databeskyttelseslov.

 

Med mindre du gir STRICKER et spesifikt og valgfritt samtykke for behandling av din data til markedsføringsformål innenfor de følgende avsnitt eller for profilering og / eller markedsundersøkelser, vil godkjenningsdataene som kreves for oppretting av en ny bruker, brukes av STRICKER til det eneste formål av å bekrefte identiteten din, og dermed forhindre mulig svindel og misbruk, og kontakte deg bare av tjenestegrunner.

 

Vi vil ikke i noe tilfelle gjennomføre noen av følgende aktiviteter angående personopplysningene som er gitt til oss via dette nettstedet:

· Gi dem til andre eller andre enheter uten ditt forutgående samtykke;

· Overfør dem til andre stater uten ditt forutgående samtykke.

 

STRICKER forbeholder seg retten til å overføre dine personopplysninger til tredjepartsagenter, underleverandører eller tjenesteleverandører for å bedre svare på dine behov. For dette formål bruker STRICKER avtale eller andre avtaler for å sikre at slike parter beskytter dine personopplysninger i samsvar med prinsippene som er angitt i denne personvernpolitikken.

 

Dine personopplysninger vil bare bli delt, uten ditt samtykke, utenfor STRICKERs nettverk: a) når det kreves eller er godkjent av lov og b) når det kreves for å tilby tjenestene du ber om, i hvilket tilfelle vil det bli betraktet som ditt underforståtte samtykke.

 

Brukeren garanterer at informasjonen som er gitt er sann, nøyaktig, fullstendig og oppdatert og er ansvarlig for skade eller tap, direkte eller indirekte, som kan være forårsaket som følge av brudd på denne forpliktelsen.

 

Når det gjelder dataene som er gitt til en tredjepart, garanterer brukeren at han har informert tredjeparten om aspektene i dette dokumentet og har fått sin autorisasjon til å gi dataene sine til STRICKER for de angitte formål.
4. SIKKERHETSTILTAK

 

STRICKER erklærer at den har implementert og vil fortsette å iverksette de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er nødvendige for å sikre sikkerheten til personopplysningene som er gitt den, for å forhindre endring, tap, behandling og / eller uautorisert tilgang, under hensyntagen til den nåværende teknologitilstand, arten av lagrede data og risikoen de blir utsatt for.

STRICKER garanterer konfidensialiteten til dataene som gis via dette nettstedet. All data blir satt inn i en Secure Server som krypterer / koder den (gjør den til en kode). Du kan finne ut at nettleseren din er sikker hvis låsesymbolet vises, eller hvis adressen starter med https i stedet for http.

Personopplysninger behandles med det beskyttelsesnivå som er lovlig nødvendig for å sikre deres sikkerhet og for å forhindre endring, tap, behandling eller uautorisert tilgang, under hensyntagen til teknologitilstanden, være brukeren oppmerksom og akseptere at tiltakene for Internett-sikkerhet er ikke impregnerbar.

Hver gang STRICKER får tilgang til personopplysninger, forplikter de seg til:

Lagre dem gjennom rettskraftige sikkerhetstiltak av teknisk og organisatorisk art for å sikre deres sikkerhet, og dermed forhindre uautorisert endring, tap, behandling eller tilgang, i samsvar med den aktuelle teknikken til enhver tid, dataenes art og mulige risikoer som de blir utsatt for;
Bruk dataene bare til tidligere definerte formål;
Forsikre deg om at data bare blir behandlet av ansatte hvis intervensjon er nødvendig for å tilfredsstille den registrerte forespørsel, og være bundet av taushetsplikt og taushetsplikt. I tilfelle informasjonen blir gitt til tredjepart for slike formål, bør de pålegges å opprettholde passende konfidensialitet i samsvar med bestemmelsene i dette dokumentet.
 

5. OPPBEVARINGSPERIODE

 

STRICKER beholder og behandler kun dine personopplysninger så lenge det er nødvendig eller obligatorisk for oppfyllelse av formålene beskrevet ovenfor, ved å bruke informasjonskriterium som er relevant for hver behandling og i samsvar med gjeldende juridiske og forskriftsmessige forpliktelser.

 

For å beskytte sikkerheten til tilgjengelige personopplysninger har STRICKER tatt i bruk sikkerhetsmessige, tekniske og organisatoriske målinger for å beskytte personopplysninger mot ødeleggelse, tap, endring, avsløring eller uautorisert tilgang eller mot annen form for ulovlig behandling.

 

Hvis STRICKER underleverer andre enheter til å tilby tjenester som involverer overføring av personopplysninger, vil STRICKER bli pålagt å ta de nødvendige tekniske og organisatoriske målingene for å beskytte personopplysninger mot ødeleggelse, tap, endring, avsløring, uautorisert tilgang eller annen ulovlig behandling.

 

6. SALG OG KOMMUNIKASJONER

 

Etter brukerens valgfrie og frivillige samtykke, kan visse personopplysninger (navn, etternavn, adresse, e-postadresse, fastenummer, mobilnummer) behandles av STRICKER med det formål å sende elektronisk kommunikasjon med salgs- og salgsfremmende informasjon.

 

Hvis du ønsker å slutte å motta salgs- eller salgsfremmende kommunikasjon fra STRICKER, kan du når som helst gjøre innsigelser ved å sende en e-post til: dpo@stricker.com

 

7. FACEBOOK OG LINKEDIN

 

STRICKER informerer om at dataene som er kommunisert av brukerne, via Facebook og Linkedin - kontaktskjema -, til STRICKER, vil bli behandlet utelukkende med det formål som er angitt i denne informasjonen, med respekt for samtykkene som noen ganger er gitt av brukeren.

 

8. MARKEDSTUDIER

 

Med frivillig og valgfritt samtykke fra brukeren, kan personopplysningene til brukeren behandles av STRICKER med det formål markedsanalyse og forskning, eller for at STRICKER kan kontakte brukeren på telefon (fasttelefon og / eller mobil, med systemanrop eller ringe kommunikasjonsenheter med operatørintervensjon) for å be om informasjon fra brukeren.

 

Samtykke til behandling av personopplysninger til slike behandlingsformål er frivillig og valgfritt. Brukeren kan når som helst trekke tilbake samtykket og sende forespørselen til STRICKER.

 

9. TRENING AV RETTIGHETER

 

I samsvar med bestemmelsene i LPDP og RGPD, kan brukeren utøve dine rettigheter til innsyn, retting, kansellering, opposisjon og portabilitet ved skriftlig å be om noen av følgende midler, inkludert i alle fall en kopi av et dokument som beviser din identitet og angi retten eller rettighetene du ønsker å utøve:

 

· Mail: Núcleo Industrial de Murtede, Lote 5, 3060-372, Murtede

· E-post: dpo@stricker.pt


 

COOKIES POLICY

FRA PAUL STRICKER, S.A NETTSTED
Denne cookie-policyen er en del av personvernreglene på nettstedet https://www.stricker-europe.com/ (heretter kalt "nettstedet").

Å få tilgang til og bla gjennom nettstedet eller bruke dets tjenester innebærer aksept av vilkårene og betingelsene i personvernreglene.

For å lette og gi en bedre søkeopplevelse gjennom nettstedet, informerer PAUL STRICKER, SA, med NIPC 501888640 og hovedkontor i Núcleo Industrial de Murted, Lote 5, 3060-372, Murtede, at den bruker informasjonskapsler eller andre lignende funksjonsfiler (heretter) "Cookies").

På grunn av måten standarder for kommunikasjon på internett fungerer, kan tilgang til nettsteder innebære bruk av informasjonskapsler. PAUL STRICKER, SA (heretter kalt "STRICKER") er ansvarlig for informasjonskapsler og for behandling av data innhentet gjennom informasjonskapsler, enten seg selv eller fra tredjepart, gjennom sin hjemmeside, og bestemmer formålet, innholdet og bruken av behandlingen av de innsamlede dataene.

 

Hva er en cookie?

Informasjonskapsler er filer som inneholder små mengder informasjon som lastes ned til enheten din når du besøker en webside.

Hovedmålet er å gjenkjenne brukeren hver gang de får tilgang til nettstedet, også forbedre kvaliteten og tilby en bedre bruk av nettstedet, med sikte på å forenkle navigasjonen ..

Informasjonskapsler er viktige for at internett skal fungere. ikke skade utstyret eller enheten din, og hvis de er aktivert i nettleserkonfigurasjonen, hjelper de å identifisere og løse potensielle feil i nettstedets drift.

 

STRICKERS bruk av informasjonskapsler

Ved å gå inn på nettstedet godtar du uttrykkelig bruken av denne typen informasjonskapsler på enhetene dine.

Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, er det ikke sikkert at nettstednavigasjonen blir optimalisert og noen funksjoner på nettstedet fungerer kanskje ikke ordentlig.

Spesielt bruker STRICKER informasjonskapsler for formålene identifisert nedenfor. Hvis STRICKER bruker andre informasjonskapsler for å tilby flere og bedre tjenester, vil du bli informert riktig.

 

Informasjonskapselnavn

Funksjon

1P_JAR

Brukes til å samle statistikk på nettstedet og spore konverteringsfrekvenser

SAMTYKKE

Tillatelse til å bruke informasjonskapsler - Google Analytics

PHPSESSID

Nettsted opprettet økt for å identifisere tilgang

_ga

Kundeidentifikator

_gat_UA-91734355-1

Tracker av objekter opprettet under tilgang

_gid

Informasjonskapsel brukt av Google Analytics for å lagre identifisere hvert besøk

cookiePolicy

Samtykke til å bruke Stricker-Europe-informasjonskapsler

liste

Bestilling av produktliste

 

Brukerinnstilling for å unngå informasjonskapsler

I samsvar med gjeldende lovgivning gis informasjon om hvordan du kan konfigurere nettleseren din til å administrere og opprettholde ditt personvern og sikkerhet i forhold til informasjonskapsler gjennom lenker til den offisielle supportwebsiden til store nettlesere, slik at du kan bestemme om du vil godta informasjonskapsler eller ikke.

Det må forstås at du godtar bruken av informasjonskapsler hvis du fortsetter å bla gjennom denne siden uten å deaktivere den først.

 

Cookie-innstillinger kan også endres i nettleserinnstillingene dine ved å følge lenkene .:

 

· Chrome [https://support.google.com/chrome/answer/95647]

· Firefox [https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences]

· Internet Explorer [https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies]

· Safari [https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac]